Kwalitatief versnellen bij dorpse verdichtingsopgaves

 

Door de woningnood en toenemende vergrijzing is verdichten ook buiten de grote steden een steeds acuter vraagstuk. We zien bouw- en ontwikkelopgaves daarbij steeds integraler en complexer worden  en ervaren dat de capaciteit bij veel gemeentes niet toereikend is om hier snel op te acteren.

 

Daarom ontwikkelden we de Methodiek Dorps Bouwen (MDB) die gemeentes helpt kwalitatief te versnellen bij dorpse verdichtingsopgaves. Het is een gestructureerde aanpak die stapsgewijs ondersteunt in de initiatieffase van nieuwe ontwikkelingen. We formuleren de juiste randvoorwaarden en vatten de kwalitatieve uitgangspunten samen in een ambitiedocument. Vervolgens kunnen we ook de volgende stap zetten en het document voorzien van een passende verbeelding: de ambitieschets.

De meerwaarde: optimalisatie eindresultaat en opbrengsten

 

Een ambitiedocument of ambitieschets heeft meerdere voordelen.
Door een stap vooruit te zetten in het proces is er meer grip op het eindresultaat en worden ruimtelijke en sociale kwaliteiten geborgd.
Daarnaast is er het financiële voordeel: doordat procesrisico’s (zoals het bestemmingsplan) worden geminimaliseerd, is er ruimte voor een hoger grondbod.

 

Het document maakt de kaders voor aanbestedende partijen helder en de inzet proportioneel. Zo wordt er bijgedragen aan een prettige manier van aanbesteden en het beperken van ‘afvallers’ tijdens de procedure.

Hoe werkt de Methodiek Dorps Bouwen?

 

De MDB is ontwikkeld met als doel het procesmatig verankeren van kwaliteit en kwantiteit. Gestructureerd zorgen we dat processen sneller en soepeler verlopen en dat de juiste randvoorwaarden worden geïntegreerd. Het fundament bestaat uit een kennisdatabank opgebouwd uit diverse publicaties over bijvoorbeeld leefomgevingskwaliteit, verdichting of dorps bouwen en ontwikkelen. In twee aansturingsdiagrammen werken we stapsgewijs toe naar een succesvolle ontwikkeling.

 

Stap 1 focust op het doorgronden van het lokale DNA. Vanuit een cultuurhistorische waardeverkenning doorlopen we een aantal thema’s op diverse schaalniveau’s. Middels stap 2 werken we toe naar (de kaders van) een ontwerp, dat past binnen de strategie en ambities van de opdrachtgever. 

 

De vervolgstap is afhankelijk van het gewenste eindproduct. In het geval van een ambitieschets doen we bijvoorbeeld al een aanzet tot een ontwerp en maken de beeldkwaliteit concreet.

Hoe ziet het eindproduct eruit?

 

Dat is afhankelijk van de wijze van aanbesteden.
Vaak zien we dat er gekozen wordt voor een ‘ambitiedocument’ danwel een ‘ambitieschets’. Echter de methodiek is goed toepasbaar bij maatwerk, ook als er bijvoorbeeld participatie dient te worden geïntegreerd. Wij denken graag met jullie mee.

Meer weten?

 

Neem dan even contact met ons op.
We hebben als studio de methode ontwikkeld omdat we het als een mooie kans zien onze expertise in woningbouw, zorg en fascinatie voor landelijke plekken te combineren. We geven daarom graag een toelichting op de methodiek, of laten een voorbeeld zien van ambitiedocumenten die wij de afgelopen tijd voor gemeentes hebben opgesteld.