Toekomstgericht, natuurinclusief en materiaalbewust.

Wij ontwerpen aan een duurzame leefomgeving

We geloven in slimme duurzame gebouwen die goed zijn voor mens en milieu, en die in staat zijn om ook in de toekomst mee te groeien met hun gebruikers.
Vanaf de eerste schets denken we na over passende duurzaamheid-sconcepten die integraal (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) worden toegepast om onze gebouwen een permanente duurzame kwaliteit geven. De afwegingen daarbij zijn enerzijds van ruimtelijke aard en anderzijds spelen kosten en/of tco (total cost of ownership) een centrale rol.
Casestudy 1

Remontabel en circulair bouwen

 

“Hoe zetten we een tijdelijk gebouw neer dat de kwaliteit heeft van een permanente ontwikkeling?” Dat was de vraag die voor ons centraal stond bij de competitie voor Kavel 2 op de Binckhorst (eerste prijs). Tijdelijk bouwen met meer kwaliteit levert restwaarde op, meer tevredenheid in dagelijks gebruik en dwingt bovendien tot nadenken over toekomstig gebruik.


Daarom maakten wij een gebouw volgens het principe van een Lego-pakket. Met een slimme knoop (bedacht samen met IMd constructief adviseurs) kunnen we het gebouw tot op elementniveau demonteren en remonteren. Het is in staat mee te verhuizen met de gebiedsontwikkelingen, en kan zich aanpassen aan de wens van de gebruiker.

Bijkomend voordeel is daarbij dat tijdelijk bouwen op deze manier niet meer vraagt om een korte terugverdientijd, maar ook gekoppeld kan worden aan een lange beleggingshorizon.

 

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 2

Circulair bouwmateriaal met natuurinclusieve ontwerpoplossingen

 

In Lisse werken we een aan een 6-tal woningen op de locatie van een oude school. Hierbij gebruiken we circulair bouwmateriaal en integreren natuurinclusieve gebouw- en gebiedsoplossingen.

 

Oogsten in plaats van slopen
De woningen worden gerealiseerd op de plek van de voormalige Sint Josephschool. Door dit gebouw niet te slopen maar te “oogsten” worden zoveel mogelijk materialen uit de oude school hergebruikt in de nieuwbouw. In de nieuwe villa’s krijgen producten zoals gerecycled beton, circulaire baksteen en dakbedekking een tweede leven.

 

Geïntegreerde duurzaamheidsconcepten
De villa’s zijn energieneutraal en hebben integraal mee-ontworpen duurzaamheidsconcepten. Er zijn diverse natuur-inclusieve maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied opgenomen in de woningen. De bergingen en luifels worden daarnaast voorzien van groene daken en gevels waardoor deze onderdeel worden van de groene tuin. Op deze manier wordt bij hevige regenval de waterafvoer gereguleerd en hittestress in de zomerperiode voorkomen

 

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 3

Drijvend bouwen? Ook dat kan op een duurzame manier!

 

De Jachtclub Scheveningen gaf ons de kans om een volledig energieneutraal clubhuis te ontwerpen. Nadat eerst herbestemming werd onderzocht en niet mogelijk bleek, is besloten een nieuw ontwerp te maken voor een toekomstbestendig clubgebouw. In nauwe samenwerking met de overige adviseurs is een clubhuis ontworpen dat met een integraal concept energieneutraliteit bereikt. Er wordt gebruik gemaakt van het in de haven aanwezige zeewater om het clubhuis te verwarmen en te verkoelen. Het residu aan benodigde energie wordt daarnaast met zonnepanelen opgewekt.


De flexibiliteit van het gebouw richting toekomst is geborgd met een specifieke inpassing van de constructie. De clubruimte heeft een volledig vrije indeelbaarheid, en ook de servicezone kan zonder constructieve aanpassingen geschikt worden gemaakt voor een nieuw gebruik.

 

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 4

Urban Mining: gebruik maken van een donorgebouw

 

Urban mining is het principe waarbij onderzocht wordt hoe we afgedankte gebouwen kunnen inzetten als nieuw bouwmateriaal.
Voor ZIP2516 (in de voorgaande casestudy al aangehaald) hebben we het concept toegepast, en gecombineerd met de flexibele opzet van het gebouw. Hierdoor kunnen de donoronderdelen op hun beurt ook weer de- en remontabel worden.

 

Een oude parkeergarage vormt in dit geval het donorgebouw, dat we op elementniveau hebben geanalyseerd op bruikbaarheid. Na een relatief eenvoudige demontage worden alle bouwdelen voor zo’n 95% hergebruikt in ZIP2516. De TT-vloer van de parkeergarage wordt zowel als vloer, trappartij, alsook als wandelement gebruikt. Daarnaast kunnen ook de hellingbaan, randbalken en balustrades opnieuw worden gebruikt.

 

Lees hier meer over dit project

Casestudy 5

Het passiefconcept: slim en installatieluw

 

Inmiddels hebben wij meerdere projecten in ontwerp die op verschillende wijzen gebruik maken van de Passiefhuisprincipes.

De woning die wij in Monster ontwierpen is eveneens op deze principes gebaseerd.
De woning is sterk geïsoleerd en opgebouwd met ‘passiefbouwblokken’. Daarnaast is de noordkant van het ontwerp vrij gesloten en beperkt zodoende het warmteverlies. In de detaillering is
en is voorzien van een passief-detaillering waardoor verliezen eveneen beperkt worden tot een minimum.


De energievraag van de woning is minimaal. De nog benodigde warmte én koeling wordt gerealiseerd door middel van een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar. Voor de elektriciteitsvraag zijn op het dak (verdekt) zonnepanelen geïntegreerd.

 

Lees hier meer over dit project