Eusebius Onthuld

Ontwerp voor de nieuwe zij-entree’s van de Eusebiuskerk
Jaar: 2016 | Competitieontwerp | Locatie: Arnhem | Opdrachtgever: Stichting Eusebius

Een nieuwe opgave voor de toekomst

De Eusebius te Arnhem is een iconische kerk in transitie. Een plek rijk aan historie die ook vandaag de dag nog immer een grote dynamiek op gang brengt. Het ontwerpen van een nieuwe entree voor de Eusebiuskerk vraagt om het bespelen van overkoelende thema’s die niet alleen kerk, maar zeker ook stad en bewoners raken. Met een integrale oplossing wordt de Eusebius zowel sociaal-maatschappelijk als ruimtelijk het verbindend middelpunt van zijn omgeving.

 

De Eusebius onthuld

Met het voorstel ‘Eusebius onthuld’ worden de beide ingangen nadrukkelijk ingezet om de Eusebius sterk te verankeren in zijn omgeving.
Dit gebeurt tweeledig: enerzijds door het uitdragen van het krachtige interieur naar buiten toe, anderzijds juist door het inspelen op de omliggende publieke ruimte en oriëntatiepunten in het stedelijk weefsel.

Het uitgangspunt van het ontwerp is het openen van het transept over de volledige breedte van de plint, om vervolgens met bouwkundige ‘schijven’ een prikkelende transitieruimte te creëren.