Groot Genoeg

Groots wonen op een kleine oppervlakte
Jaar: 2016 | Status: ontwerp | Locatie: Den Haag

De stad groeit

 

Anno 2016 zien we een nog steeds onverminderde aantrekkingskracht van de grote steden. Die dynamiek is uitdagend en biedt kansen, maar stelt de stad ook op de proef. Hoe zorgen we ervoor dat we ruimte kunnen bieden aan al die nieuwe woningen? Hoe kunnen we groeien zonder ‘vol’ te raken en toch leefbaar blijven voor de inwoners?

De mogelijkheden tot uitbreiding worden aan de randen steeds beperkter, en we richten onze blik op ‘inbreiding’ en verdichting. Hierbij liggen de kansen in de gaten binnen het stedelijk weefsel. De vergeten plekken die rijk zijn aan potentie, of de plekken die vrijkomen na het slopen van in verval geraakte bebouwing.

 

Omdat veel van die plekken de afgelopen jaren al zijn geïdentificeerd is het nu aan ons om er met de juiste methodiek en visie mee om te gaan. De gaten moeten slim opgevuld, zodat ze optimaal plaats kunnen bieden aan de nieuwe stadsbewoners.

Ruimte voor starters

 

Binnen hetzelfde tijdsgewricht zien we parallelle ontwikkelingen die de kwestie ook fundamenteel raken. De beroepsbevolking is (vooral door de economische crisis) hevig opgeschud, en bestaat inmiddels voor een zeer groot deel uit zelfstandigen.
Die groep kan door financieringsbeperkingen nauwelijks deel gaan nemen aan de woningmarkt. Bijzonder kwetsbaar binnen deze groep zijn de starters, bij wie vermogen ontbreekt, en arbeidsjaren te kort schieten voor bankgaranties.

 

Om deze groep de ruimte te bieden zich binnen de stad te vestigen hebben wij het ontwerp toegespitst op de starter. De optimistische jonge stedeling die een compacte eigen plek wil, die betaalbaar is door beperkte grond- en bouwkosten en toch groeimogelijkheden heeft. Het ontwerp is daarom slim, efficiënt en bruikbaar, zodat zelfs de kleinste plekken in de stad ineens ‘groot genoeg’ worden.

De kleinste woning

 

We hebben onszelf ten doel gesteld de kleinst denkbare starterswoning te ontwerpen, die ondanks de kleine ruimte wel woonkwaliteit biedt én nog ruimte laat voor uitbreiding.

De plattegrond krijgt vorm en afmeting door de minimale maat die benodigd is voor de berging en circulatie. Deze laatste is opgelost door middel van een in de hoek geplaatste spiltrap, die veel indelingsvrijheid schept voor de rest van de plattegrond.

 

 

 

De berging is dominant op de begane grond aanwezig, en verbonden met de woonkamer. Het is een volwaardig functionele ruimte die naar invulling van de bewoner een dubbel gebruik kan krijgen zoals berging, garderobe, entree met tochtportaal of wasruimte. Met een beperkte aanpassing aan de wand is het zelfs mogelijk de gehele ruimte in te zetten als onderdeel van de leefruimte.