Historische typologiën met een moderne twist: uniek landschappelijk wonen.

‘IJsselpark’ is het winnende plan voor de tender die de gemeente Capelle aan den IJssel uitschreef voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark, een voormalige schoollocatie. Het team van Studio Komma en RRog Stedenbouw en Landschap ontwikkelde met Bemog Projektontwikkeling een gevarieerde groene woonbuurt met 60 woningen.

project: IJsselpark Capelle
Jaar: 2018-heden
Status: ontwerp
Locatie: Capelle a/d IJssel
Opdrachtgever: BEMOG
Stedenbouw: RROG

Dorps én landschappelijk wonen

 

Een belangrijk onderdeel van het plan is het voor Capelle aan den IJssel karakteristieke slagenlandschap. De oorspronkelijke sloten worden teruggebracht en vormen een natuurlijke verkavelingsstructuur waarin de bebouwing wordt ingepast. Hierdoor ontstaan er binnen het plan verschillende woonmilieus, variërende van dorps wonen langs de Kanaaldijk tot het landschappelijke wonen in de groene zoom. Het totale woonprogramma omvat 60 woningen, waaronder appartementen, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen.
Kenmerkende sculpturale architectuur

 

De architectuur van het IJsselpark is uitgesproken en vormt met een herkenbare vormentaal de schakel tussen de verschillende woonmilieus en schaalniveaus. Binnen de uniformiteit is er volop de ruimte voor verfijning: de vormentaal wordt sculpturaler naarmate de woningen vrij in het landschap staan. Hierbij wordt er gerefereerd aan de historische boerderij-typologieën met lage goothoogtes en nadrukkelijk dakvlakken. Waar dat mogelijk is maken de woningen bovendien ook gebruik van het landschap, bijvoorbeeld door vlonders langs de waterkant of de in de oevers geïntegreerde bergingen.
Klimaatadaptief en circulair
Duurzaamheid was een kernthema tijdens de tenderfase en heeft een prominente plek gekregen binnen het plan.
Op gebiedsniveau wordt er een ‘waterneutraal’ systeem opgezet gebaseerd op de aanwezige slotenstructuur en de zuiverende en bufferende werking daarvan.
Het oude schoolgebouw dat op het terrein aanwezig is wordt gestructureerd gesloopt waarna het materiaal wordt hergebruikt voor de bouw van de woningen. De woningen zelf tot slot zijn energieneutraal en bezitten een integraal installatiesysteem dat de resterende energievraag optimaal reguleert.