Clubhuis Jachtclub Scheveningen

Parel van én voor de haven
Jaar: 2015-.. | Status: ontwerp | Locatie: Scheveningen | Opdrachtgever: Jachtclub Scheveningen

Op een fraaie locatie in de hoek van de jachthaven bevindt zich het clubhuis van de jachtclub Scheveningen. Vanaf deze plek kan vrijwel de gehele haven worden overzien en -vice versa- is vanuit de hele haven ook het clubhuis zichtbaar.

 

De club heeft de wens om in de toekomst alle leden -zeilers, vissers, duikers en roeiers- samen te brengen onder één dak. Het draait niet enkel om een gebouw met een grotere capaciteit, maar ook om de interactie tussen leden onderling, met bezoekers, en met de haven aan te wakkeren. Een drager voor activiteiten voor de club, de haven en de buurt.

Het clubhuis wordt in zijn stedenbouwkundige context omringd door grote massieve bouwvolumes. Met een relatief simpel gebaar -het benadrukken van horizontaliteit- wordt hier tegenwicht aan geboden en wordt de nieuwbouw verankerd in zijn context.

 

Architectonisch wordt de nieuw- en oudbouw samengesmolten tot één geheel met behulp van dezelfde horizontaliteit: de lange luifels. Deze luifels komend voort uit de doorlopende houtconstructie van het clubhuis, en worden ingevuld met zeildoek met een specifieke behandeling.

Het bestaande clubhuis is bij het ontwerp grotendeels behouden. De nieuwbouw bestaat enerzijds uit een langgerekte aanbouw, anderzijds wordt het onderliggende niveau ook ingezet om ondersteunende functies te plaatsen.

 

Het nieuwe ontwerp gaat niet alleen zorgvuldig om met de bestaande bouw, maar is bovendien energieneutraal. Hiervoor is een integraal duurzaamheidsconcept bedacht dat gebruikt maakt van zeewaterwarmte uit de aanliggende haven voor koeling en verwarming. Een clubhuis van, voor én met de haven!

 

Het nieuwe clubhuis is een ontwerp geworden dat de hele vereniging weerspiegelt. Gaandeweg het ontwerp is de hele vereniging bij het proces betrokken, laverend tussen bestuur, bouwcommissie en verenigingsbrede vrijwilligers-bijeenkomsten. Uiteindelijk werden alle dromen, kansen en eisen verenigd en is het ontwerp gepresenteerd.