Het oude Janninkcomplex herleeft in een groene gevarieerde woonbuurt

‘De Kwartiermakers’ is het winnende plan voor de tender die de gemeente Enschede uitschreef voor het Janninkkwartier. Het Janninkkwartier is een nieuwe woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede, bestaande uit 7 bouwvelden die fasegewijs ontwikkeld worden.
Het team van Studio Komma en RRog ontwikkelde, in samenwerking met Hegeman Ontwikkeling BV, een plan met een gevarieerd aanbod van 70 stadswoningen en werd door de jury unaniem als beste beoordeeld.

project: Janninkkwartier Enschede
Jaar: 2018-heden
Status: ontwerp
Locatie: Enschede
Opdrachtgever: Hegeman
Stedenbouw: RROG

Stadse bouwvelden met groene binnenhoven

Het Janninkkwartier wordt ontwikkeld tot een bijzonder woongebied: stedelijk en compact, maar tegelijk ook groen en klimaatadaptief. In het plan is de parkeervraag daarom collectief opgelost onder een deel van de woningen, waardoor het mogelijk wordt de binnenhoven maximaal te vergroenen. Op die manier ontstaat er een groen raamwerk dat het gebied perforeert en het geheel een herkenbare parkachtige uitstraling geeft.
Een collectieve identiteit met individueel karakter

De uitstraling van de kwartiermakers is divers maar herkenbaar. De verschillende domeinen binnen het plan (zoals de stedelijke rand, parkwoningen, bijzondere hoeken et cetera) zijn allen uitgewerkt als individueel herkenbare woningen met een specifiek karakter. Individualiteit echter die wel gezocht is binnen een uniforme gebiedsidentiteit en met een herkenbaar materialenpalet. Hiervoor is teruggegrepen op het naburige Janninkcomplex: een robuuste uitstraling van metselwerk, glas en met een heldere gebouwstructuur.