Slanke bouwvolumes met een vloeiend lijnenspel, temidden van een collectief gebruikte groene tuin.

project: appartementen JH2
Jaar: 2020
Status: Tender
Locatie: Eindhoven
I.s.m: Residenz, Franken PM, Peter Hoesbergen

Drie urban villa’s zijn alzijdig georiënteerd en vormen een ensemble dat zich vloeiend voegt in zijn omgeving. Dit wordt versterkt door de afgeronde horizontale gevelbanden en de vrijelijk gepositioneerde bouwmassa’s.

 

Hoewel de gebouwen in hun expressie gelijk zijn, verschillen ze in vorm en hoogte. Tezamen vormen ze hierdoor een ensemble dat uitdaagt tot ontdekken en verkennen. De omkadering van het (bestaande) groen vormt hiervoor een weelderig decor.
Het plan heeft een eigen -collectieve- identiteit die ook als zodanig afleesbaar is in de architectuur. Een sterke horizontale geleding bindt de bouwblokken samen en geeft maat aan de urban villa’s. De afgeronde hoeken verlichten de gebouwmassa’s en houden het blikveld geopend naar de groene rand.
De horizontale gevelbanden zijn expressief en krijgen de nadruk. De invulling ervan is meer terughouden, hier weerspiegelt de context met natuurlijke materialen en ruimte voor groen.