Heidestad: unieke woningen met flexibele plattegronden

project: Heidestad Ede
Jaar: 2018-2022
Status: opgeleverd
Locatie: Ede, Simon Stevin
Opdrachtgever: Hegeman
Stedenbouw: RROG
I.s.m.: KOW

Heidestad is een eigentijds en bijzonder bouwplan dat we samen met Hegeman, RROG en KOW ontwikkelden. Het is een gedifferentieerde ontwikkeling van 53 woningen op het voormalige terrein van de Simon Stevin Kazerne te Ede. Qua materialisatie en schaalniveau w0rdt er nauw aansluiting gezocht bij de sfeer van het kazerneterrein. 

 

De woningen worden zorgvuldig ingepast in de bestaande bosrijke en cultuurhistorisch waardevolle omgeving van de Simon Stevinkazerne.
Eenheid en verscheidenheid staan centraal binnen het ontwerpvraagstuk. Daarbij is gekozen voor een sterke afwisseling van woningtypen en verschijningsvormen. Variërende korrelgrootte, overal met de ogen op de straat, ruimte voor zowel rust als interactie, en met een informeel karakter.
Grote openingen en gevelvlakken zorgen voor een duidelijke vormentaal en geven de wijk een moderne uitstraling. Om een eenheid te creëren in de wijk, wordt  één palet toegepast van natuurlijke materialen en ingetogen kleuren. Door het definiëren van een gemeenschappelijke ‘toolbox’ zijn alle woningen uniek, maar blijft tegelijk de samenhang in de wijk geborgd. Onderdeel van deze toolbox is bijvoorbeeld het toepassen van hoogwaardige verbijzonderingen in het metselwerk, zoals braziliaans verband. De plattegronden van de woningen maken een flexibele indeling mogelijk, met de mogelijkheid om zowel straatgericht als tuingericht te wonen