Heidestad: unieke woningen met flexibele plattegronden

project: Heidestad Ede
Jaar: 2018-heden
Status: omgevingsvergunning
Locatie: Ede, Simon Stevin
Opdrachtgever: Hegeman
Stedenbouw: RROG

Voor een woningbouwtender van de Gemeente Ede ontwikkelden wij namens Hegeman Ontwikkeling, en samen met RROG en KOW een eigentijds woningbouwplan. Een zeer gedifferentieerde ontwikkeling die qua materialisatie en schaalniveau nauw aansluit bij de sfeer van het kazerneterrein. 
In het plan worden 53 woningen gerealiseerd in een groene en duurzame woonbuurt in Ede met eigentijdse woningen. 
De woningen worden zorgvuldig ingepast in de bestaande bosrijke en cultuurhistorisch waardevolle omgeving van de Simon Stevinkazerne. Om de gewenste diversiteit in architectuurbeeld te bereiken, nemen Studio Komma en KOW elk een deel van de woningen voor hun rekening. Eenheid en verscheidenheid staan centraal binnen het ontwerpvraagstuk. Daarbij is gekozen voor een sterke afwisseling van woningtypen en verschijningsvormen. Variërende korrelgrootte, overal met de ogen op de straat, ruimte voor zowel rust als interactie, en met een informeel karakter.
Grote openingen en gevelvlakken zorgen voor een duidelijke vormentaal en geven de wijk een moderne uitstraling. Om een eenheid te creëren in de wijk, wordt  één palet toegepast van natuurlijke materialen en ingetogen kleuren. Door het definiëren van een gemeenschappelijke ‘toolbox’ zijn alle woningen uniek, maar blijft tegelijk de samenhang in de wijk geborgd. Onderdeel van deze toolbox is bijvoorbeeld het toepassen van hoogwaardige verbijzonderingen in het metselwerk, zoals braziliaans verband. De plattegronden van de woningen maken een flexibele indeling mogelijk, met de mogelijkheid om zowel straatgericht als tuingericht te wonen