Een dorps ensemble van appartementen en patiowoningen, geworteld in de Noordoostpolder

project: De Pioniers Espel
Opdrachtgever: BB Roos
Jaar: 2022-2024 (verwacht)
Status: ontwerpfase
Locatie: Espel
Aannemer: Bouwbedrijf Roos

Geworteld in het dorp
Espel is een dorp in de Noordoostpolder uit de wederopbouwperiode naar het stedenbouwkundig plan van Duintjer. Dominant zijn de schegvormige brinken en de traditionele architectuur met de kenmerken van de Delftse School. Het nieuwe plan sluit hier nauw op aan en zoekt een balans tussen soberheid en leesbaarheid. Het materialenpallet -in hoofdzaak rode baksteen en hout- is overzichtelijk en verfijnd in zijn eenvoud. Door dit door te zetten in het gehele ensemble ontstaat er een rustig beeld met subtiele contrasten en eenduidigheid in kleur en uitstraling.
Patiowoningen als een flexibel canvas
Net zoals het polderlandschap vrijheid biedt en kneedbaar is, zijn de patiowoningen beschouwd als een canvas dat naar gelieven kan worden ingevuld. De basis wordt gevormd door een zeer betaalbare patiowoning, die evenwel volledig levensloopbestendig is en voldoet aan het Zorg+ pakket.
Vervolgens zijn er – nog steeds binnen de NHG-grens- diverse opties om meer woonoppervlak toe te voegen en andere doelgroepen te bedienen.
Accenten met lokale verwijzingen
Bij het ontwerpen van de Pioniers was het dna van de locatie het vertrekpunt.
Dit komt in de gebouwconcepten terug, maar ook de voordeuren zijn een mooi voorbeeld. De ‘polderdeuren’ zijn genereuze taats-deuren die een subtiele verwijzing vormen naar het omliggende polderlandschap.

 

Appartementen met een knipoog naar de brinken
Het appartementengebouw bestaat uit een compact 3-laags volume dat aansluit op het schaalniveau van de omliggende woonwijk. Ook hier worden uiteenlopende woningtypes voorzien, die optimaal gebruik maken van de bezonning en hun positie in de landschapskamer. Buitenruimtes zijn geïntegreerd in het bouwvolume in de vorm van loggia’s met een balustrade met daarin opgenomen plantenbak.
De voor Espel typische ‘brinken’ krijgen in dit gebouw nieuwe betekenis, de taps toelopende vorm is leidend voor de contouren van de hal. De brink met groen en vides organiseert hier de ontsluiting, en is net zoals in het dorp de plek voor ontmoeting en het openen naar de groene omgeving.