Onze kijk op zorgwonen in 4 thema’s uitgelegd.

 

We ondersteunen zorginstellingen op diverse manieren en met uiteenlopende producten.
Niet enkel door het ontwerp van zorgwoningen, maar ook in de voorfase bij het verkennen van het programma van eisen of bij het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten.

 

Kort en bondig hebben we onze visie op zorg in 4 thema’s proberen te vatten:

1. Autonoom leven. Ieder op zijn eigen manier.

 

Een omgeving die draait om leven in plaats van om zorgen. Gezond voelen en eigenwaarde kweken doordat beperkingen niet meer de hoofdrol spelen. We willen de bewoners van onze gebouwen uitdagen om zo autonoom mogelijk hun dag te beleven.

 

We geven plekken zo vorm dat ze eigen regie aanmoedigen en ruimte bieden aan de individuele wensen en mogelijkheden. Hoe uiteenlopend die soms ook zijn, van rust tot reuring, en met de diversiteit die het leven te bieden heeft.

 

2. Positieve gezondheid. Denken en ontwerpen vanuit de mogelijkheden.

 

We denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen: positieve gezondheid.
Door niet voortdurend met een beperking of ziekte geconfronteerd te worden voel je je beter. Die warme jas willen we ook bieden met onze zorggebouwen.

 

En toch… zonder er de nadruk op te leggen moet de zorg wel optimaal kunnen functioneren en aansluiten bij de vraag van het individu. Onder de motorkap moet de basis kloppen en moeten primaire processen, logistiek en beheersbaarheid kloppen.

3. Een healing environment ondersteund door Evidence Based Design (EBD).

 

Een gezonde plek die zo is ingericht dat het lichamelijk en geestelijk welzijn van bewoners, medewerkers én bezoekers gestimuleerd wordt.
Inmiddels zijn er talloze wetenschappelijke onderzoeken en publicaties die door middel van Evidence Based Design (EBD) aantonen welke aspecten een zorgomgeving laten functioneren.

 

Studio Komma heeft een EBD-toolkit ontwikkeld die de diverse thema’s bundelt en de ruimtelijke maatregelen overzichtelijk presenteert.
Het model is nooit compleet maar wel richtinggevend. Per opgave wordt deze verfijnd om in te spelen op de specifieke zorgvraag van de bewoner en zorgverlener.

 

4. Aandacht voor duurzaamheid: juist binnen zorgprojecten.

 

Zorgprojecten zijn inhoudelijk complex en starten vaak met de bewoner en de zorgverlener als uitgangspunt. Duurzaamheid krijgt hierdoor vaak een beperkte prioriteit, en dat is een gemiste kans.

 

Door projecten mede te benaderen vanuit de vastgoedkant blijven gebouwen langer courant en denken we integraal na over de exploitatie.
Wisselvalligheid in beleid of nieuwe inhoudelijke inzichten: zorggebouwen moeten in staat zijn om mee te groeien en te transformeren.
We ontwerpen flexibel en houden rekening met de verschillende levensduren van de bouwdelen. Met de ambitie om natuurinclusief en circulair te zijn, juist ook omdat die kwaliteiten waarde toevoegen voor bewoners.

Een aantal van onze zorgprojecten: