Een vernieuwend zorgconcept als leidraad voor de gebiedsontwikkeling

Het huidige zorg-ensemble in Horst wordt herontwikkeld om ruimte te bieden aan 107 woningen plus ondersteunende functies, zoals dagbesteding. Misschien nog meer dan de gebouwen draait de opgave om het neerzetten van een nieuw woon-leefconcept. De manier waarop het wonen en zorgen ‘leven’ wordt en waar de architectuur ondersteunend aan is.

project: Herontwikkeling zorgwoningen Horst
Jaar: 2020-2023
Status: VO
Locatie: Horst a/d Maas
Opdrachtgever: Stichting Dichterbij

Als ontwerpers zijn we reeds geruime tijd bij dit project betrokken. Zo hebben we tijdens de definitiefase een bijdrage geleverd om grip te krijgen op het vlekkenplan en de individuele woningen, en is er meegedacht over de samenstelling van het pve. Door de complexiteit van de doelgroep zijn de vereisten stevig en zeer specifiek. Daarom was het nodig om al in de definitiefase over sommige oplossingen in detail te treden.

 

Het nieuwe woon-leefconcept draait om het ‘zo leuk en gewoon mogelijk maken’ van het wonen in een zorginstelling. Dat werkt door in alle facetten: van het individuele appartement tot de lunch, en van de dagelijkse activiteiten tot de relatie met het omliggende dorp Horst.

 

Tijdens de ontwerpfases denken we daarom naast de architectonische studies ook integraal na over thema’s die spelen binnen het woonleefconcept. Zo onderzoeken we hoe we in ruimtelijke zin de eigen regie van de bewoner kunnen faciliteren, of hoe we de ruimtes zo efficiënt mogelijk positioneren waardoor alle aandacht naar de bewoner kan gaan.

Om de doorontwikkeling van concept naar ontwerp te laten slagen is de afstemming met de gebruikers van groot belang. In een structuur van gebruikersgroepen nemen we bewoners, begeleiders en behandelaars stapsgewijs mee in de planontwikkeling.

 

Naast het ophalen van informatie bedachten we ook een tool om het concept vroegtijdig in de ontwerpfase te delen en te toetsen. Vanuit de plattegronden werd een XL-bordspel opgezet waarop diverse scenario’s uit het nieuwe concept werden gesimuleerd. Door de kwaliteiten en aandachtspunten reeds nu te inventariseren kunnen ze nog in de ontwerpfase worden meegenomen.