[:nl]

Zorgcommunity Velp: flexibel framework voor gebiedsontwikkeling

Voor een zorglocatie in Velp ontwikkelden we een gebiedsstrategie die de historische landschapsstructuur (gridvormige lanen die landschapskamers vormen) combineert met een nieuwe kijk op zorg en samenleving. 

 

Jaar: 2017-2018 | Status: ontwerp | Locatie: Velp | Opdrachtgever: Stichting Dichterbij
Velp Zorgwoningen Zorgconcept Healthy Community Dichterbij Zorg Health Care Zorg Individu Patienten Stichting Architect Mariendaal Mariendael  Kloosters Beukengrid

Voor Dichterbij in Velp ontwikkelden wij een intuïtieve planstrategie die de historische landschapsstructuur combineert met een nieuwe kijk op zorg en samenleving. De inzet is het introduceren van kwalitatieve publieke ruimte, en tegelijkertijd een vormen van een veilig thuis voor cliënten.

 

De locatie heeft een historische gridstructuur van beuken- en eikenlanen, die open landschapskamers vormen. Gedurende de geschiedenis bleek dit een flexibel raamwerk, in staat om meerdere functies naast elkaar te huisvesten. Anno 2018 biedt het de mogelijkheid voor efficiënte verkaveling en gefaseerde planontwikkeling.

Om een zorgomgeving binnen het framework te faciliteren, voegen we een nieuwe laag toe van zorgclusters. Deze zorgclusters bieden cliënten een beschermde plek binnen de open ruimte.

De twee lagen vormen samen een rijke gelaagde planstrategie, die het beste van beide werelden combineert. In zijn complexiteit blijft het plan echter flexibel en zal het verrassend eenvoudig zijn om mee te bewegen met het tij van de markt.

In het plan is de beleving van de client central gesteld. Niet als een zonderling, maar als een volwaardig onderdeel van de samenleving. Dit is doorgevoerd op alle schaalniveaus van het project, om zo de interactie tussen zorg en dorpsleven tot stand te brengen.

 

Op de plek van de oude zorgkantoren introduceren we een gebiedsentree met een kleinschalig plein. Dankzij de clusterconfiguraties kunnen we zorgfuncties combineren met de andere programma’s, met dubbel gebruik waar dat nodig is. In de zorggebouwen zelf introduceren we een wandelingstypologie met meerdere woonkamers.