Een drijvend clubhuis op de mooiste plek van de Scheveningse Haven

Project: Drijvend Clubhuis JCS
Jaar: 2017-2022
Status: opgeleverd
Locatie: Scheveningen
Opdrachtgever: Jachtclub Scheveningen

Bruisend middelpunt van de haven

Het drijvend clubhuis is gelegen in het middelpunt van de Tweede Haven, met een panoramisch dakterras en een royale clubruimte die opent naar de omliggende kades en ligplaatsen. Onder de waterlijn bevindt zich nog een bouwlaag waar onder andere de techniek en het sanitair een plek heeft gekregen.
Het gebouw is alzijdig en speelt met zijn architectuur in op de soms honderden meters lange zichtlijnen over en langs de havenkades. De horizontale witte banden verbinden de open en gesloten programma-onderdelen en leiden de blik over de al net zo witte jachten. Ook de invulling met Padouk-hout tussen de gevelbanden refereert aan de nautische omgeving. Het gebouw oogt temidden van de weidse context bijzonder maar compact, en bedt door zijn materialisatie op intuïtieve wijze in in de omgeving.
Technisch uitdagend
De afmetingen van 12 bij 22 meter zijn voor een drijvend gebouw (met één drijfbak) uitdagend en zoeken de limieten op van de diverse sluiswerken die tijdens het transport moesten worden gepasseerd. De combinatie van de asymmetrische opbouw en de ligging in een getijdenhaven (met in- en uitstromend zeewater) maken het noodzakelijk om nauwgezet gewicht te verdelen om disbalans tegen te gaan. Doordat het een zeehaven betreft beweegt het bouwwerk enkele meters mee met het getij en is daarom verankerd in de havenbodem met twee steigerpalen. Ook de installaties zijn middels flexibele verbindingen met de wal verbonden.
Energieneutraal en bestand tegen het rauwe kustklimaat
Duurzaamheid speelt in het project een voorname rol. De drijvende vorm in combinatie met de ligging stelde het ontwerpteam voor een aantal stevige uitdagingen, maar het is gelukt om een energieneutraal gebouw te realiseren. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de warmtepomp die in de drijfbak is verwerkt, en die gebruik maakt van de constante temperatuur van het zeewater.
Daarnaast was er specifieke aandacht voor toekomstbestendigheid en is het ontwerp met de gebruikers doorleefd. De detaillering en materialisatie zijn zorgvuldig gekozen en bestand tegen de uitdagende weersomstandigheden die aan dit deel van de kust optreden.