Toekomstgericht, natuurinclusief en materiaalbewust.

Wij ontwerpen aan een duurzame leefomgeving

We geloven in slimme duurzame gebouwen die goed zijn voor mens en milieu, en die in staat zijn mee te groeien met hun gebruikers.
Al vanaf de eerste schets hanteren we passieve principes en low-tech oplossingen, die onze gebouwen een permanente duurzame kwaliteit geven. Vervolgens zoeken we voor elk gebouw een passende integrale oplossing, van installaties en techniek tot exploïtatie.
Casestudy 1 | ZIP2516: flexibel en remontabel bouwen

“Hoe zetten we een tijdelijk gebouw neer dat de kwaliteit heeft van een permanente ontwikkeling?” Dat was de vraag die voor ons centraal stond bij de competitie voor Kavel 2 op de Binckhorst (eerste prijs). Tijdelijk bouwen met meer kwaliteit levert restwaarde op, meer tevredenheid in dagelijks gebruik en dwingt bovendien tot nadenken over toekomstig gebruik.

Daarom maakten wij een gebouw volgens het principe van een Lego-pakket. Met een slimme knoop (bedacht samen met IMd constructief adviseurs) kunnen we het gebouw tot op elementniveau demonteren en remonteren. Het is in staat mee te verhuizen met de gebiedsontwikkelingen, en kan zich aanpassen aan de wens van de gebruiker.

Bijkomend voordeel is daarbij dat tijdelijk bouwen op deze manier niet meer vraagt om een korte terugverdientijd, maar ook gekoppeld kan worden aan een lange beleggingshorizon.

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 2 | Urban Mining: gebruik maken van een donorgebouw

Urban mining is het principe waarbij onderzocht wordt hoe we afgedankte gebouwen kunnen inzetten als nieuw bouwmateriaal.
Voor ZIP2516 (in de voorgaande casestudy al aangehaald) hebben we het concept toegepast, en gecombineerd met de flexibele opzet van het gebouw. Hierdoor kunnen de donoronderdelen op hun beurt ook weer de- en remontabel worden.

Een oude parkeergarage vormt in dit geval het donorgebouw, dat we op elementniveau hebben geanalyseerd op bruikbaarheid. Na een relatief eenvoudige demontage worden alle bouwdelen voor zo’n 95% hergebruikt in ZIP2516. De TT-vloer van de parkeergarage wordt zowel als vloer, trappartij, alsook als wandelement gebruikt. Daarnaast kunnen ook de hellingbaan, randbalken en balustrades opnieuw worden gebruikt.

Lees hier meer over dit project

Casestudy 3 | Een energieneutraal clubhuis

De Jachtclub Scheveningen gaf ons de kans om een volledig energieneutraal clubhuis te ontwerpen. Nadat eerst herbestemming werd onderzocht en niet mogelijk bleek, is besloten een nieuw ontwerp te maken voor een toekomstbestendig clubgebouw. In nauwe samenwerking met de overige adviseurs is een clubhuis ontworpen dat met een integraal concept energieneutraliteit bereikt. Er wordt gebruik gemaakt van het in de haven aanwezige zeewater om het clubhuis te verwarmen en te verkoelen. Het residu aan benodigde energie wordt daarnaast met zonnepanelen opgewekt.

De flexibiliteit van het gebouw richting toekomst is geborgd met een specifieke inpassing van de constructie. De clubruimte heeft een volledig vrije indeelbaarheid, en ook de servicezone kan zonder constructieve aanpassingen geschikt worden gemaakt voor een nieuw gebruik.

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 4 | Passiefwoning Ambyerveld

Voor een architectencompetitie in Maastricht ontwierpen wij een villa die gebaseerd is op de passiefhuis principes. In het ontwerp (bekroond met een tweede prijs) is onder een overstek een groot glasoppervlak gerealiseerd in de zuidgevel, terwijl de noord- en zijgevels juist meer gesloten zijn. In de winter kan de woning zo met zonnewarmte voor het overgrote deel worden opgewarmd. In de zomer zorgt het overstek en isolerende glas ervoor dat het ook dan comfortabel blijft.

De woning is sterk geïsoleerd en zodanig ontwikkeld dat de energievraag minimaal is, waardoor er geen regulier verwarmingssysteem meer nodig is. De resterende warmte wordt aangevoerd door middel van balansventilatie, die middels een bodemwarmtewisselaar optimaal wordt benut.

Lees hier meer over dit project