Janninkkwartier Enschede

‘De Kwartiermakers’ winnende plan voor nieuwbouw Janninkkwartier
Jaar: 2018 | Tender: 1e prijs | Locatie: Enschede | Opdrachtgever: Hegeman Ontwikkeling B.V. | i.s.m. RROG

‘De Kwartiermakers’ is het winnende plan voor de tender die de gemeente Enschede uitschreef voor het Janninkkwartier. Het Janninkkwartier is een nieuwe woningbouwlocatie binnen de centrumring van Enschede, bestaande uit 7 bouwvelden die fasegewijs ontwikkeld worden.
Het team van Studio Komma en RRog ontwikkelde, in samenwerking met Hegeman Ontwikkeling BV, een plan met een gevarieerd aanbod van 70 stadswoningen en werd door de jury unaniem als beste beoordeeld.

 

Stadse bouwvelden met groene binnenhoven
Het Janninkkwartier wordt ontwikkeld tot een bijzonder woongebied: stedelijk en compact, maar tegelijk ook groen en klimaatadaptief. In het plan is de parkeervraag daarom collectief opgelost onder een deel van de woningen, waardoor het mogelijk wordt de binnenhoven maximaal te vergroenen. Op die manier ontstaat er een groen raamwerk dat het gebied perforeert en het geheel een herkenbare parkachtige uitstraling geeft.

Een collectieve identiteit met individuele karakter
De uitstraling van de kwartiermakers is divers maar herkenbaar. De verschillende domeinen binnen het plan (zoals de stedelijke rand, parkwoningen, bijzondere hoeken et cetera) zijn allen uitgewerkt als individueel herkenbare woningen met een specifiek karakter. Individualiteit echter die wel gezocht is binnen een uniforme gebiedsidentiteit en met een herkenbaar materialenpalet. Hiervoor is teruggegrepen op het naburige Janninkcomplex: een robuuste uitstraling van metselwerk, glas en met een heldere gebouwstructuur.

Voor mensen die weten wat ze willen
De kwartiermakers wordt ontwikkeld rondom de 3 kernwaardes ‘groen’, ‘autovrij’ en ‘verbonden’. De aanwezigheid van de auto wordt beperkt tot de randen van het gebied, en er wordt ruimte gemaakt voor een groen stadspark in het hart van het plangebied dat opent richting binnenstad.

Marita Flier, conceptontwikkelaar: “Wie wil het liefst op deze locatie wonen is altijd de eerste vraag die we willen beantwoorden. Het Janninkkwartier is een bijzondere omgeving. Een plek voor de stedeling die weet wat hij wil en graag alle gemakken van de binnenstad om de hoek heeft. Voor deze mensen hebben we het plan gemaakt.”