Proces met 

participatie &

interactie

Een creatief proces vraagt om een soepele samenwerking met co-creatie tussen alle disciplines. Het faciliteren van transparantie en openheid om alle expertise zo optimaal mogelijk te benutten. Naast deskundigen betrekken wij hierbij ook opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. Participatietrajecten zorgen voor een verbreding van kennis en een gedragen eindresultaat waar de gebruikers achterstaan.
Samen werken we toe naar een passend én mooi eindresultaat.
Casestudy 1 | Participatie-bijeenkomsten gedurende de planontwikkeling

Gedurende het tot stand komen van het masterplan voor het Schiekwartier is er een reeks inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden omwonenden en geïnteresseerden bij het proces betrokken, en gevraagd om input en reacties op planvoorstellen.

De input werd na elke meeting gebundeld, intern teruggekoppeld en soms bij een vervolgbijeenkomst ook doorontwikkeld samen met het publiek. De conclusies die uit de bijeenkomsten naar voren kwamen werden door iedereen als zeer waardevol gezien. Enerzijds zorgden ze voor nieuwe invalshoeken binnen de bestaande planvorming, anderzijds gaven ze bevestiging voor ingeslagen richtingen.

Aan het einde van het proces hebben de sessies ook een plek gekregen in het planboek, en is er ook gekozen om deze bijeenkomsten bij de doorontwikkeling voort te zetten.

 

Lees hier meer over dit project

Casestudy 2 | een clubhuis van én voor de club

Tijdens het ontwerpproces van hun nieuwe clubhuis  hebben we de Jachtclub Scheveningen goed leren kennen. We hebben diverse bijeenkomsten doorlopen voor leden en vrijwilligers. Die hebben we niet alleen aangegrepen om de voortgang te presenteren, maar ook om inbreng te krijgen. Van gebouwbeheerder tot kok, en van havenmeester tot voorzitter. Allemaal hebben ze op een bepaalde manier manier hun stempel gedrukt op het ontwerp, of in ieder geval het programma van eisen voorzien van de juiste nuances.

 

Een club bestaat bij de gratie van zijn actieve leden, en daarom is het van groot belang die bij het traject te betrekken. Niet alleen zijn dat de dagelijkse gebruikers, ook zijn het de ambassadeurs van het nieuwe plan, die draagvlak kunnen vinden en het planproces binnen de club soepel kunnen laten verlopen.


Lees hier meer over dit project