Samen maken.
Voor elk project een passende oplossing om het creatieve proces optimaal te doorlopen.

Projecten duren vaak lang en vergen een intensieve samenwerking. We maken die samenwerking graag plezierig en constructief.
Betrokkenheid bij onze projecten, de opdrachtgever én de toekomstige gebruikers is het uitgangspunt.

In het belang van de opdrachtgever en de gebruikers kijken we met een brede blik naar onze opgaves. Onze ideeën zijn vaak uitgesproken en uitdagend, maar we kijken altijd realistisch naar het collectieve belang en dragen zorg voor de praktische vertaling.

 

We ontwikkelden de afgelopen jaren diverse tools om invulling te geven aan de interactie met de opdrachtgever en gebruikers. Per project bespreken we welk middel het beste past bij de wijze van gebruikersparticipatie.

In onze projecten haalden we vroeg in het proces locatie-kansen op met een 25m2 grote gebiedskaart, of speelden we een scenariospel waarbij gebruikers het concept toetsen op een XL-bordspel. Iets verder in het proces maken we graag gebruik van maquettes of houden we juist VR-sessies meerdere varianten in beeld te brengen.

 

De onderstaande voorbeelden geven een indruk van de variëteit aan oplossingen die wij in onze projecten toepassen.

Casestudy 1 | Een scenariospel om zorg- en gebouwconcepten te toetsen

Voor een zorgstichting ontwerpen we een nieuw onderkomen.
Meer dan 100 bewoners en een veelvoud aan begeleiders zullen intensief gebruik gaan maken van de gebouwen en het omliggende landschap. En misschien nog wel belangrijker: het plan gaat ruimte bieden aan een nieuw zorgconcept dat samen met de nieuwe locatie zal worden opgestart.

 

Met een ‘scenariospel’ werd er een mooie tool gevonden om het nieuwe concept te simuleren. Zo kunnen medewerkers reeds vooraf in het nieuwe concept worden meegenomen en kan worden getoetst of het gebouw ook daadwerkelijk antwoord geeft op de behoeften van het zorgconcept.
Het gebouw is op deze manier daadwerkelijk faciliterend aan de zorg. En door het spel vroeg in het ontwerpproces te spelen kunnen opbrengsten nog worden meegenomen tijdens de vervolgfasen.

Casestudy 2 | dynamisch kansen ophalen met een grote gebiedskaart

In Schiedam hebben we een haalbaarheidstudie uitgevoerd om de transformatie van een leegstaand kantoorgebouw vorm te geven. Het vertrekpunt was het gebiedsbreed ophalen van kansen bij een groot aantal stakeholders in het omliggende industriegebied.

 

Door middel van een enorme gebiedskaart organiseerden we (samen met onze partner De Mannen van Schuim) een dynamische workshop waarin de diverse aanknopingspunten rondom de projectlocatie werden opgehaald.

 

Lees hier meer over het project

Casestudy 3 | Interactief presenteren met een VR-bril

Onze workflow is zodanig ingericht dat we het tekenen in 3d en het toetsen en presenteren met visualisaties naadloos met elkaar integreren.
De 3d-modellen kunnen we eenvoudig gebruiken voor ‘oude stijl’ maquettes, maar ook de koppeling met bijvoorbeeld virtual reality is hiervan een voorbeeld en doen we met regelmaat tijdens onze projecten.

 

VR-brillen gebruiken we intern om onze ontwerp-keuzes te toetsen en bij te schaven. Naar buiten toe maken we er gebruik van voor presentaties om onze ontwerpen uit te leggen of om meerdere varianten in beeld te brengen. Is dat in een grotere groep, bijvoorbeeld een inloop voor publiek, dan koppelen we de VR-bril aan een beamer zodat ook de rest van de groep mee kan kijken.