Over dit project

De Stadsfabriek

Werken aan de stad, in de stad

 

Parkstad is één van de bekendste krimpregio’s van Nederland. Het gebied kent een
hoge werkeloosheid en heeft een bevolking die van oudsher overwegend uit arbeiders
heeft bestaan. ‘De Stadsfabriek’ geeft deze bijna verloren ambachtelijkheid weer een
plek midden in de samenleving. Het concept biedt een platform voor ondernemers en
particulieren, om hun ambacht te beoefenen ten door het publieke karakter met de rest
van Parkstad te delen. Zo wordt de hervonden ambachtelijkheid een katalysator voor de
opwaartse beweging van de krimp regio.

Datum
Categorie
transformatie