About This Project

Living (out of) the Box

Autonome interieurs voor nieuwe woonvormen

 

Het concept Living (out of) the box is gericht op een nieuwe vorm van wonen.
Het zoekt naar een manier om om te gaan met leegstand, die zich met name in de
kantorensector groots manifesteert. Hiervoor is een concept bedacht om leegstaande
panden bewoonbaar te maken door middel van verplaatsbare modules. In de lege ruimtes
kunnen zo kwalitatieve woningen worden gerealiseerd zonder het bestaande gebouw
ingrijpend te veranderen. Door de modules autonoom en flexibel te houden hoeven er
bovendien geen grote investeringen te worden gedaan.

Date
Category
wonen