Schiekwartier Schiedam

Ontwikkelstrategie voor de binnenstadsentree
Jaar: 2014-2016 | Team: Studio Komma, Basic City A+U, Felixx | Locatie: Schiedam | Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Het ‘adaptable masterplan’ voor de binnenstadsentree is een opdracht die volgt uit het winnen van de Europan competitie in 2013. Het is een innovatief plan dat een raamwerk schetst waarbinnen deelgebieden zich afzonderlijk en op eigen tempo kunnen ontwikkelen.

 

Het plan focust zich op de omgeving van de Koemarkt, het entreeplein van Schiedam dat zich bevindt tussen industriegebied en stadscentrum. Voor dit unieke plein en omliggende plinten wordt een herinrichting voorgesteld, zowel ruimtelijk als infrastructureel.

Daarnaast regiseert het plan de herprogrammering van de aanliggende ‘VROM-locatie’, middels het scheppen van kaders en uitwerken van voorbeeldprogramma’s.

Centraal in het overkoepelende planconcept staat het teruggrijpen op het dna van de stad: de rivier de Schie. Met dit instrument vindt een herwaardering plaats van de binnenstad, de Schie en het industriegebied.

Tijdens het proces werd een ‘dromenlab’ georganiseerd: interactieve inloopbijeenkomsten met workshops die input gaven voor de nieuwe plannen. Deze inbreng is vervolgens integraal verwerkt in de ontwikkelingsstrategie.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

De voormalige VROM locatie vervult een belangrijke rol voor de (her)waardering van de binnenstad. Voor deze locatie wordt een ontwikkelagenda opgesteld waarin we diverse programmatische scenario’s verkennen. Een intensief traject waarin we samen met stakeholders tot een duurzame inbedding proberen te komen.

Stapsgewijze ontwikkeling 

Middels een aantal leesbare ingrepen willen we de stad herkenbaarder, kwalitatiever en sterker maken. Hiervoor is een flexibele structuur opgesteld die de belangrijke deelgebieden op de locatie identificeert en een onafhankelijke transformatie mogelijk maakt.

Het is een masterplan dat de blauwdruk plannen achter zich laat en pleit voor het denken in raamwerken en curatorschap. Inzetten op het betrekken van belanghebbenden en actoren.

Monoloog verandert in dialoog, product in proces.