De vriendelijke reus van Havenpark

Als sluitstuk van de stedelijke ontwikkeling binnen Havencentrum neemt De Silo een prominente plek in
binnen het Havenpark. Het L-vormige gebouw vouwt om de bestaande parkeergarage heen en krijgt een meervoudige oriëntatie met vergezichten over het park en de kanaalzone.

project: De Silo Apeldoorn
Jaar: 2021-heden
Status: in ontwikkeling
Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Dura Vermeer Hengelo

Stedenbouwkundig verankerd

 

De Silo draagt een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten die het gebouw sterk verankeren in zijn omgeving. Als basis volgen we de bestaande hoogtelijnen van de omliggende bebouwing die de hoogte van het basement van de Silo definiëren. Dit basement is ontworpen als ferme parkwand met een robuuste grid-structuur. Bovenop het basement bevindt zich een bijzondere topverdieping die zich nadrukkelijk onttrekt aan het hoofdvolume.
Tot slot kiezen we ervoor om de scherpe hoek af te ronden, om zodoende een vriendelijke en alzijdige uitstraling te verkrijgen.

 

Robuuste gevels met een bijzondere kroon

 

De uitwerking van de gevels is hiërarchisch: van beneden naar boven begint dat met een robuust basement van 3 lagen beton en baksteen. Op maaiveld is de overgang verzacht middels geïntegreerde plantenbakken, en aan de bovenzijde is het basement afgezoomd met een kroonlijst. Bovenop het basement zijn 2 topverdiepingen gepositioneerd die zowel in vorm als materiaal sterk contrasteren met de onderbouw. In plaats van de strakke lijn van het grid heeft de opbouw een grillige contour met een delicate gevelafwerking.
Waarde toevoegen: slimme ontsluitingsprincipes en een collectieve huiskamer
In de Silo worden circa  24 appartementen gerealiseerd voor uiteenlopende doelgroepen. Het merendeel daarvan bevindt zich in het basement. De appartementen hebben allen ruime loggia’s en een weids uitzicht over het park. Door een slim ontsluitingsprincipe kan de ruimte optimaal worden toebedeeld aan de woningen. Eveneens bijzonder is de collectieve ruimte op de begane grond. Deze biedt de bewoners van de (veelal compacte) appartementen meer ruimte op momenten dat dat nodig is, en zal tevens als sociale lobby gaan fungeren.
Mee-ontworpen natuurinclusieve oplossingen
In het ontwerp heeft natuurinclusiviteit een prominente plek gekregen. De maatregelen om de natuur een plek te geven zijn hier niet toegevoegd maar juist vanaf het begin integraal mee-ontworpen.
Een voorbeeld is de ‘olifantenvoet’, de uit het gebouw stekende plantenbak in de plint. Hierin zijn elementen met bijenstenen geplaatst die een wisselwerking aan kunnen gaan met de beplanting van de plantenbak en het park.
Ook de kroonlijst is met dezelfde blik bekeken: deze wordt gevormd door een aaneenschakeling van nestelementen voor diverse zwaluwsoorten en/of vleermuizen. Op deze manier kan er in kolonie-verband worden gebroed en worden geprofiteerd van de verschillende oriëntaties.