[:nl]

De Nieuwe Zorgomgeving

De Nieuwe Zorgomgeving:

een wereld die kleiner wordt

zo groot mogelijk maken

De Nieuwe Zorgomgeving is het concept waarmee we zoeken naar verbinding. Verbinding tussen het perspectief van de bewoner, diens plaats in de maatschappij en het belang van de zorginstelling.
Het is een architectonisch model dat is ontwikkeld om de cliënt maximaal in zijn eigen kracht te zetten, en vanuit die positie ook aandachtspunten als beheersbaarheid, veiligheid, en haalbaarheid integreert.
Met De Nieuwe Zorgomgeving proberen we tot een methodiek te komen die breed toepasbaar is. Bruikbaar voor nieuw te realiseren zorgomgevingen maar zeker ook voor de transformatie van verouderde architectuur. Het is een concept om een wereld die voor de cliënt steeds kleiner wordt, tóch zo groot mogelijk te houden.
De wetenschap krijgt steeds beter zicht op de kritische factoren van zorghuisvesting. Dat heeft geleid tot een aantal ‘evidence based design’-bevindingen: objectieve criteria waarmee de kwaliteit geborgd kan worden.
 
Deze inzichten gebruiken wij om zorgarchitectuur op een nieuwe manier te bekijken én ontwerpen. De behoeften van de cliënt vormen het framework waarbinnen de overige belangen worden ingepast.

‘Evidence Based

Design’ : de bewoner

centraal gesteld

Op elk moment de keuze

in sfeer, (uit)zicht

en gezelschap

Diversiteit en keuzevrijheid zijn terugkerend begrippen binnen de EBD-criteria. Daarom ontwerpen we een zorgomgeving waarin de cliënt de vrijheid heeft om -op elk moment van de dag- een ruimte te kiezen die aansluit bij zijn of haar gemoedstoestand. Afwisseling in routes, beleving, sfeer en gezelschap. De juiste voedingsbodem voor opgewekte en gezonde bewoners, die zelf keuzes kunnen maken en zoveel als mogelijk eigen regie kunnen houden over hun leven.
Het zorglandschap dat ontstaat kan al struinend door bewoners worden verkend. De looplijnen zijn telkens kort en de zichtlijnen lang. Zo wordt ontdekking aangemoedigd terwijl de beheersbaarheid in tact blijft.
Het zorgappartement zelf biedt eigentijds comfort, is voorzien van domotica en heeft veel ruimte voor verpersoonlijking. De verschillende typen maken het zorgconcept aanpasbaar aan diverse zorgvragen, en voor nieuwe en bestaande bouw.

Comfort, controle

en helderheid

gedurende de dag

De Nieuwe Zorgomgeving:

een integrale blik op

architectuur en organisatie

Met ‘De Nieuwe Zorgomgeving’ pleiten we voor ruimtelijke verandering, maar weten ook dat daar vaak meer bij komt kijken. Bepaalde ingrepen worden kansrijk zodra zorg- en huisvestingsbudgetten als universele post worden overzien. Projecten integraal bekijken vanuit het individu. Een zorgomgeving waarin de vraag van de cliënt centraal staat, maximaal gericht op eigen regie, en die kan meebewegen met de zorgvraag.

Wilt u meer weten over onze kijk op zorg?
Neem dan nu contact met ons op.

 

Gerelateerd project: Zorgwoningen Horst

Contact

 
 

contact@studiokomma.nl

+31 (0) 70 22 111 69

Burgemeester van Karnebeeklaan 6

2585 BB Den Haag

[:en]

De Nieuwe Zorgomgeving

De Nieuwe Zorgomgeving:

een wereld die kleiner wordt

zo groot mogelijk maken

De Nieuwe Zorgomgeving is het concept waarmee we zoeken naar verbinding. Verbinding tussen het perspectief van de bewoner, diens plaats in de maatschappij en het belang van de zorginstelling.
Het is een architectonisch model dat is ontwikkeld om de cliënt maximaal in zijn eigen kracht te zetten, en vanuit die positie ook aandachtspunten als beheersbaarheid, veiligheid, en haalbaarheid integreert.

 

Met De Nieuwe Zorgomgeving proberen we tot een methodiek te komen die breed toepasbaar is. Bruikbaar voor nieuw te realiseren zorgomgevingen maar zeker ook voor de transformatie van verouderde architectuur. Het is een concept om een wereld die voor de cliënt steeds kleiner wordt, tóch zo groot mogelijk te houden.
De wetenschap krijgt steeds beter zicht op de kritische factoren van zorghuisvesting. Dat heeft geleid tot een aantal ‘evidence based design’-bevindingen: objectieve criteria waarmee de kwaliteit geborgd kan worden.

 

Deze inzichten gebruiken wij om zorgarchitectuur op een nieuwe manier te bekijken én ontwerpen. De behoeften van de cliënt vormen het framework waarbinnen de overige belangen worden ingepast.

‘Evidence Based

Design’ : de bewoner

centraal gesteld

Op elk moment de keuze

in sfeer, (uit)zicht

en gezelschap

Diversiteit en keuzevrijheid zijn terugkerend begrippen binnen de EBD-criteria. Daarom ontwerpen we een zorgomgeving waarin de cliënt de vrijheid heeft om -op elk moment van de dag- een ruimte te kiezen die aansluit bij zijn of haar gemoedstoestand. Afwisseling in routes, beleving, sfeer en gezelschap. De juiste voedingsbodem voor opgewekte en gezonde bewoners, die zelf keuzes kunnen maken en zoveel als mogelijk eigen regie kunnen houden over hun leven.
Het zorglandschap dat ontstaat kan al struinend door bewoners worden verkend. De looplijnen zijn telkens kort en de zichtlijnen lang. Zo wordt ontdekking aangemoedigd terwijl de beheersbaarheid in tact blijft.
Het zorgappartement zelf biedt eigentijds comfort, is voorzien van domotica en heeft veel ruimte voor verpersoonlijking. De verschillende typen maken het zorgconcept aanpasbaar aan diverse zorgvragen, en voor nieuwe en bestaande bouw.

Comfort, controle

en helderheid

gedurende de dag

De Nieuwe Zorgomgeving:

een integrale blik op

architectuur en organisatie

Met ‘De Nieuwe Zorgomgeving’ pleiten we voor ruimtelijke verandering, maar weten ook dat daar vaak meer bij komt kijken. Bepaalde ingrepen worden kansrijk zodra zorg- en huisvestingsbudgetten als universele post worden overzien. Projecten integraal bekijken vanuit het individu. Een zorgomgeving waarin de vraag van de cliënt centraal staat, maximaal gericht op eigen regie, en die kan meebewegen met de zorgvraag.
Wilt u meer weten over onze kijk op zorg?
Neem dan nu contact met ons op.

 

Gerelateerd project: Zorgwoningen Horst

Contact

 
 

contact@studiokomma.nl

+31 (0) 70 22 111 69

Burgemeester van Karnebeeklaan 6

2585 BB Den Haag

[:]