De bewoner staat centraal in een hybride gebiedsvisie voor het Mikado terrein.
Wat is zorg 2.0? We bedachten een plan dat cliënten, bewoners en de context met elkaar verbindt.

project: Mikado zorg 2.0
Jaar: 2016-2018
Status: competitie 2e prijs
Locatie: Horst
Opdrachtgever: Stichting Dichterbij

“De wereld van de cliënt die steeds kleiner wordt, toch zo groot en gezond mogelijk houden.”
In zorg 2.0 staat het individu centraal. Cliënten hebben de vrijheid op elk moment van de dag een omgeving te kiezen die aansluit op hun gemoedstoestand. Het leven voltrekt zich met een heldere dagelijkse structuur, maar met grote diversiteit in routes en beleving. Oftewel: ruimte voor persoonlijke dynamiek, met de focus op ruimte voor ontdekking, uitdaging en ontwikkeling.

 

De locatie krijgt met de ingreep een compleet nieuwe ruimtelijke definitie. Door het slopen van een aantal gebouwen ontstaat er een groen park. De bewoners krijgen zo vanuit alle bestaande zorggebouwen zicht én toegang tot het groengebied.

 

Door een nieuw gebouw toe te voegen wordt het zorgensemble gecompleteerd, en krijgt het park vorm. Diverse thema’s zijn ingepast, refererend aan lokale plekken die de bewoners dierbaar zijn. Belangrijk zijn daarnaast de nieuwe routes die het park doorkruisen en die zorgen voor sociale interactie en verbinding, en de sociale plekken die in het park zijn opgenomen.
Het zorggebouw is opgebouwd uit een aantal woonkamers en lounges, die omgeven worden door zelfvoorzienende zorgunits. Gedeeld sanitair behoort tot het verleden, en bewoners hebben alle ruimte tot verpersoonlijking van hun zorgappartement.

 

De woonkamers zijn voor gezamenlijk gebruik, en kunnen afwisselend worden ingezet gedurende de dag. Zo is er een diverse schakering tussen intieme, of grootschaligere plekken, en tussen ruimtes met zicht op het wijdse park of juist met zicht op de dynamiek van de woonwijk. Op elke verdieping is er daarbij een wintertuin opgenomen zodat clienten gedurende het hele jaar variatie in binnen- en buitenomgeving kunnen ervaren.
Door de servicefuncties in het midden van de gangen te plaatsen, ontstaat er een zorgtypologie die de mogelijkheid biedt tot rondlopen, struinen en ontdekken. Er is een diversiteit mogelijk aan routes, en het dagelijks leven van de client speelt zich af op meerdere plekken en met grote afwisseling.

 

De bestaande gebouwen worden opnieuw geprogrammeerd. Met éénzelfde systematiek kunnen de zelfstandige zorgappartementen worden ingepast binnen de gebouwen. Door het inpassen van meerdere woonkamers, lounges en wintertuinen wordt een leerfomgeving worden gecreëerd die past bij de huidige bewoners en onze visie op zorg 2.0.