Twee gebouwen waarin het geluk van de bewoner centraal staat.
Een vernieuwend zorgconcept als leidraad voor de gebouw- en gebiedsontwikkeling

project: Herontwikkeling zorgwoningen Horst
Opdrachtgever: Stichting Dichterbij
Jaar: 2020-2024 (verwacht)
Status: in uitvoering
Locatie: Horst a/d Maas
Constructie: Van de Laar
Installaties: Volantis
Landschap/stedenbouw: RROG
Aannemer: Smeets Bouw

Zorgensemble in het groen
In Horst wordt er een ensemble ontwikkeld bestaande uit 2 zorggebouwen die ruimte te bieden aan 107 woningen plus ondersteunende functies.
De gesloten gebouwstructuren op deze locatie zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats ontstaat er een open en transparant zorglandschap, met centraal een groene parkzone die aanhaakt op de groenzone’s in de wijk.

 

De ontwikkeling bestaat uit 2 grotere zorggebouwen.
Het eerste gebouw (een L-vorm) bestaat uit een flexibel opgezette plint met functies voor met name de dagbesteding, met daar bovenop twee woonverdiepingen.
Het tweede gebouw bevindt zich verderop op het terrein. Het gebouw is ontworpen in een U-vorm en bestaat uit 3 lagen woonprogramma, wederom volgens het woonleefconcept met de leefgangen.
1834-SK-Horst-plg-sc-crop
De gang als ontmoetingsruimte
De woonverdiepingen bestaan uit efficiënt geschakelde individuele appartementen. Allen zijn ze voorzien van eigen badkamers en hebben ze ruime woon-slaapkamers. De appartementen zijn omgeven door open ontmoetingsruimtes. Geen woonkamers meer, maar brede leefgangen in open verbinding met de woonruimtes.
We zetten in op het voorkomen van een institutioneel gevoel en het creëren van een huiselijke sfeer voor de bewoners. De schaalgrootte van het geheel is in dit geval juist hetgeen wat dit concept mogelijk maakt.

 

Bijzondere balkons: torentjes in het groen
Voor de bewoners op de hoger gelegen woonverdiepingen zijn er ‘torentjes’ ontworpen: buitenruimtes die iets van het gebouw afstaan en omrgingd zijn door het groene park. De ‘pech’ van het op de verdieping wonen wordt hier omgebogen door de unieke mogelijkheid om via de torentjes het groen te beleven.
Passiefhuis-concept
De gebouwen zijn ontworpen volgens het Passiefhuis-concept. Het is daarmee het eerste zorggebouwen voor deze doelgroep waar het is gelukt dit concept toe te passen. Het gebouw wordt in hoge mate geïsoleerd zodat er slechts zeer beperkt hoeft te worden verwarmd en/of gekoeld. Een passieve manier van bouwen waarbij we inzetten op het beperken van energieverlies en daarmee ook het gebruik van installaties zoveel als mogelijk voorkomen.

 

Materialisatie
Het materialenpalet bestaat hoofdzakelijk uit een combinatie van lokale, met mergel bewerkte, baksteen en stucwerk. De baksteen is toegepast in de bouwdelen die de algemene functies huisvesten, en is daarnaast als accent toegepast bij het tweede woongebouw waar deze een plint vormt die het gebouw laat landen in het park. Ter plaatse van het woonprogramma wordt stucwerk toegepast. Dit gebeurt in verschillende kleurvariaties en wordt verbijzonderd met raamkaders in accentkleuren.
Een scenariospel om zorg- en gebouwconcepten te toetsen
Met het ‘scenariospel’ bedachten we een tool die het functioneren van het nieuwe concept kan simuleren. We namen medewerkers reeds vooraf in het nieuwe concept mee en konden zo toetsen of het ontwerp ook daadwerkelijk antwoord geeft op de behoeften van het zorgconcept.
Het gebouw wordt op deze wijze daadwerkelijk faciliterend aan de zorg. En door het spel vroeg in het ontwerpproces te spelen kunnen bevindingen nog worden meegenomen tijdens de vervolgfasen.